Бо бачаҳо. Намунаҳо аз ашъори Абулқосим Лоҳутӣ барои атфол

Абулқосим-Лоҳутӣ
БАҲОРИ   КУҲИ
СТОН

( Тарона)

Омад  фасли  баҳорон,                      

Пурлола   шуд  куҳсорон.

Мо  бо  шодӣ   давидем,

Як  доман  лола  чидем.

Кӣ  ҳаст  аз  лола  беҳтар?

Аз  лола  беҳтар – модар.

Ин  лолаҳоро  хандон,

Гиред  аз  ман, модарҷон!

Мо  имсол  ҳам   ҷўшидем,

Дар  ҳар  дарсе   кўшидем.

Мактаб  аз  мо  розӣ  шуд,

Вақти   гашту  бозӣ  шуд.

Ҷўҳо  равон,  офтоб  гарм,

Бод  фораму  сабза  нарм.

Ин  лолаҳоро  хандон,

Гиред  аз  ман,  модарҷон!

АЛЛА

                                Хоб  рав,  нури  ду  чашмон,

Хобидаст  олам,

Сабза,  инсону  ҳайвон,

Мурғу  моҳӣ  ҳам.

 

Танҳо  ҷўҳо  равонанд,

Онҳо  ширинзабонанд,

То  фарзандам  бихобад,

Алла   мехонанд.

Алла,  ҷон,  алла.

 

Роҳат  хобад  азизам,

Сиҳҳату  хурсанд,

Бозичаҳои  хубаш,

Дар  хобаш  оянд.

 

Дар  хобаш  гулро  бинад,

Ҷамъи  булбулро  бинад,

Аз  парешонҳо  танҳо,

Сунбулро   бинад.

Алла, ҷон,  алла.

Фардо  офтоб  метобад,

Ўро  мекобад,

Дар  оғўши  модарҷон,

Ўро  меёбад.

 

Гўяд:  тезтар  калон  шав,

Дар  Ватан   паҳлавон  шав!

Акнун   чашмонатро  пўш,

Осуда  хоб  рав.

Алла,  ҷон,  алла.

 

                                МЕҲМОНҲОИ  ДАЛЕР

Паррандаҳо,  биёед,

Пеши  тирезаи  мо!

Мунтазири  шумоянд,

Нонҳои  резаи  мо!

Кабўтарҳо, бишинед,

Донаҳоро  бичинед.

Акнун  ин  мурғон  серанд,

Меҳмонҳои  Далеранд.

 

     ДАЛЕР   ЧӢ   КОР  МЕКУНАД?

( Ҳазл)

Далер  чӣ  кор  мекунад?

Далер   шикор  мекунад!

Гумон  мабар,  ки  аз  шер,

Далер  фирор  мекунад!

 

Агар  ба  ҷанги  паланг,

Далер  қарор   мекунад,

Палангҳоро  ба  чанг,

Далер  қарор  мекунад,

 

Палангҳоро  ба  чанг,

Далер  дучор  мекунад!

 

Далер  чӣ  кор  мекунад?

Далер  шикор  мекунад!

Ба  модараш  ҷаҳонро,

Далер  нисор  мекунад!

                        ГУРБА   АМАКҶОНАТ   НЕСТ!

Як  гурба,  хеле  маккор,

Хобида  рўйи   девор.

Чўҷагунҷишке  –  чик- чик –

Шодон  меояд  наздик…

– Чўҷа,  наё,  як  сў  ист!

Гурба   амакҷонат  нест!

                                   ЧИСТОН

Мо  дорем  чандто  булбул,

Чанд  дона  ҳам  шохагул?-

 

Агар  ба  ҳар  шохагул,

Биншинад  якто  булбул,

Мемонад  якто  булбул,

Танҳову   бе  шохагул.

 

Агар  ба  ҳар  шохагул,

Биншинад  дуто  булбул,

Мемонад  як  шохагул,

Дар  ин  сурат  бе  булбул.

 

Чанд  дона  булбул  дорем?

Чандто  шохагул  дорем?

 

Ҷавоб:

Мо дорем  чорто  булбул,

                                          Се  дона  ҳам  шохагул.  

Таҳияи Зарина Зиёвуддинова,
мутахассиси  шуъбаи адабиёти
кӯдакон  ва  наврасон.