дидани Категорияҳо

Тоҷнома

«ТАЪРИХИ СИСТОН»

«ТАЪРИХИ СИСТОН» Китоби «Таърихи Систон» чун «Таърихи Табарӣ», «Ҳудуду-л-олам мина-л-Машриқ ила-л Мағриб»,…

«АҶОИБНОМА»

«АҶОИБНОМА» «Аҷоибнома» (Аҷоибу-л-махлуқот ва ғароибу –л-мавҷудот)-и Муҳаммад ибни Маҳмуди Тӯсӣ (асри XII) аз…

«ҲУДУД-УЛ-ОЛАМ»

«ҲУДУД-УЛ-ОЛАМ» Муаллифи «Ҳудуд-ул-олам», ки номи комили он «Ҳудуд-ул-олам мина-л – Машриқ ила-л – Мағриб» аст,…

«ТОҶИКОН»

«ТОҶИКОН» «Тоҷикон» - и Александр Поникарнович Шишов нахустин асари ҳаҷман калоне мебошад, ки дар он оид ба…

«ЗАЙНУ-Л-АХБОР»

«ЗАЙНУ-Л-АХБОР» «Зайну-л-ахбор» як навъ донишнома буда, аз ҷониби Абусаид Абдулҳайи Гардезӣ таълиф гардидааст. Ба…

«ТАЪРИХИ БАЙҲАҚӢ»

«ТАЪРИХИ БАЙҲАҚӢ» «Таърихи Байҳақӣ» - и Хоҷа Абулфазл Муҳаммад ибни Ҳусайни Байҳақӣ яке аз барҷастатарин…

«МЕРОСИ ХАТТИИ БОСТОН»

«МЕРОСИ ХАТТИИ БОСТОН» «Мероси хаттии бостон» дар ду ҷилд таҳия гардида, рисолаву матнҳои бузургу кӯчак, матолиби…

«ШОҲНОМА»-И САОЛИБӢ»

«ШОҲНОМА»-И САОЛИБӢ»  «Шоҳнома»-и Саолибӣ» ё «Таърихи ғурару-с-сияр» китоби сеюми силсилаи «Тоҷнома» ба шумор…