Китоби нав. “Асосҳои  назариявӣ  – меъёрҳои  татбиқи  ҳуқуқ  дар  Ҷумҳурии  Тоҷикистон”

Асосхои-назариявииИн монография яке  аз  аввалин  таҳқиқоти коллективие  мебошад,  ки  ба  масъалаҳои  асосҳои   назриявӣ-меъёрии  татбиқи  ҳуқуқ,  дар  Ҷумҳурии  Тоҷикистон  бахшида  шудааст. Дар  монография  масъалаҳои  умуминазариявии  шаклҳои  татбиқи  ҳуқуқ, проблемаҳои умуминазариявии эътирофи одатҳо ҳамчун шакли ҳуқуқ,  масъалаҳои  назариявии  шаклҳои  ҳуқуқтатбиқкунӣ  дар  қонунгузории  миллӣ  ва  коллизияи  меъёрҳои  ҳуқуқ,  проблемаҳои назариявии  амалишавии  шуури  ҳуқуқи   ҳамчун  шакли ҳуқуқтатбиқкунӣ  ва  шаклҳои  алоҳидаи  ҳуқуқтатбиқкунӣ   дар  фаъолияти  мақомот  ҳокимияти  давлатӣ мавриди таҳлилу  баррасӣ  қарор  дода  шудааст.

Дар  доираи  таҳқиқоти  гузаронидашуда инчунин  масъалахои  ҳуқуқ  ҳамчун  арзиш,  сифат  ва  самаранокии  татбиқи  шаклҳои  ҳуқуқ  низ  мавриди  таҳлил  қарор  дода  шудаанд. Дар  монография  ба нақши  меъёрҳои  иҷтимоӣ  дар  раванди  ҳуқуқтатбиқкунӣ  диққати  махсус дода  шудааст.

Муаллифон дар сарсухани китоб овардаанд, ки зарурати  азхудкунии шаклҳои  ҳуқуқро дар  шароити  муосир тағйироти  фаҳмиши  ҳуқуқӣ  қаблан  муайян  мекунад. Низоми  ҳуқуқии  бавуҷудомадаи  давлати  муосири  Тоҷикистон,  ки  барои  давлати  ҳуқуқбунёд,  иҷтимоӣ  ва  демократӣ,  шудан  кўшиш мекунад, наметавонад  танҳо  ба  принсипҳои  позитивистӣ  асос  ёбад. Асоси  давлати  ҳуқуқбунёд – адолати  ҳуқуқӣ,  муроҷиат  ба  пайдоиши   ҳуқуқро  дар  бар  мегирад. Волоияти  қонун  дар низоми  давлати  ҳуқуқбунёд  табдил  додани  тезисро дар  бораи  объективӣ  будани  ҳуқуқэҷодкунӣ  аз  эъломияро  ба  воқеият  дар  назар  дорад.

Аз  ин  рў,  бетаъхир  таҳия  намудани  тавсияҳои  илман  асосёфта  оид  ба  такмили  қонунгузорӣ  ва  ба  тартиб  даровардани  робитаҳои  дохилинизомии  он  ба  миён  омадааст.  Илова  бар  ин,  зарурияти  таҳияи  усулҳои  самараноки  амали  санадҳои  меъёрии  ҳуқуқӣ  бо  дигар  шаклҳои  ҳуқуқ,  пеш  аз  ҳама  бо  меъёрҳо ва  принсипҳои  умумиэътирофшудаи ҳуқуқи  байналмилалӣ  муҳим  аст.

Эҳёи  шаклҳои  анъанавии  ҳуқуқ,  ки  фромўш  шудаанд  ва  таърихан  ба  ҳуқуқи  давлатӣ   мансуб  буданд,  мубрам   гардидааст. Дар  зери  бартарияти  сандҳои  меъёрии  ҳуқуқӣ  нақши  дигар  шаклҳои  ҳуқуқ  баҳснок  шуда  бошад  ҳам,  вале  тамоман  аз  байн  нарафтааст.       Ин моногарфия  барои  донишҷўёни  факултетҳои  ҳуқуқшиносӣ,  магистрон,  унвонҷўён,  докторантҳои  Phd,  барои  ҳамаи  кормандони  мақомоти  ҳуқуқтатбиқкунӣ  ва  ҳуқуқэҷодкунӣ,   инчунин  барои  доираи  васеъи  хонандагоне,  ки  ба  масъалаҳои  ҳуқуқтатбиқкунӣ  ва  шаклҳои  ҳуқуқ  мароқ  доранд,

Китоби  “Асосҳои  назариявӣ  – меъёрҳои  татбиқи  ҳуқуқ  дар  Ҷумҳурии  Тоҷикистон”-ро метавонед дар Китобхонаи миллӣ мутолиа намоед.

Фарзона  ШАРИФОВА,
м
утахассиси  шуъбаи
мукаммалгардонии  фонд