Китоби нав аз ҳуқуқи асосӣ

    Китоби дарсии мазкур аввалин бор бо забони тоҷикӣ таҳрир шуда, ба нашр расидааст ва Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба сифати китоби дарсӣ тавсия кардааст. Китоб аз ду ҷилд иборат буда, ҳамаи масъалаҳое, ки марбут ба ҳуқуқи асосӣ мебошад, дарбар мегирад. Аз ин сабаб он ба 9 боб тақсим карда шудааст. Иддае аз истилоҳоти илмӣ дар китоб бо шеваи нав дар такя ба мафҳумҳои нави байналмилалӣ истифода шудаанд. Аз ҷумла, номи китоб ҳам. Қаблан вай дар забони тоҷикӣ бо мафҳумҳои «ҳуқуқи конститутсионӣ», «ҳуқуқи давлатӣ» ифода мешуд.

Китоб ба мутахассисони соҳа, муаллимони мактабҳои олӣ, донишҷўён ва соири хонандагон пешбинӣ шудааст. Он метавонад ба фаъолияти кормандони давлатӣ, вакилони халқ, судяҳо ва дигар кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ низ ёрӣ хоҳад расонд.

Дар пешгуфтори китоб омадааст: Ҳуқуқи асосӣ (конститутсионӣ) яке аз соҳаҳои муҳимтарину муайянкунандаи низоми ҳуқуқии миллии кишварҳои ҷаҳон мебошад ва он дар тамоми факултетҳои ҳуқуқшиносии донишгоҳҳои давлатҳои мухталифи дунё дар ин ё он шакл ҳамчун илм, соҳаи ҳуқуқ ва фанни мустақили таълимӣ мавриди омўзиш қарор мегирад. Шакли аз ҷониби аксарият пазируфташудаю маъмули он таҳқиқ ва баррасии ҳуқуқи асосии миллии ҳар кадом давлат мебошад. Ҳамзамон бо тадқиқу таълими ҳуқуқи асосии миллӣ тақрибан дар тамоми ин кишварҳо фанни ҳуқуқи асосии мамлакатҳои хориҷӣ низ таҳлилу тадқиқ мегардад. Ин амри тасодуфӣ нест, зеро ҳақиқати илми ҳуқуқ ба таври ом ва илми ҳуқуқи асосӣ ба таври хос, бар андешаи роҳҳои такомули айнии ин падидаҳои башарӣ дар тамоми курраи замин такя мекунад. Дар воқеият ин василаи аз қонунгузорӣ ва таҷрибаю илми қавму миллатҳои ҳамдигар истифода бурдани кишварҳои ҷаҳон аст.

Касби истиқлоли Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар амал ба тамаддуни ҷаҳонӣ пайвастани он ва аз ин роҳ эътирофу пазируфтани ақидаю андешаҳои давлати ҳуқуқбунёду демократӣ, иҷтимоию дунявӣ, гуногунандешию бисёрҳизбӣ, соҳибихтиёрии мардум, машрутияту (конститутсионализм) ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, имкон доштани мавҷудияти моликияти хусусӣ ба сифати шакли баробарҳуқуқи моликият ва ғайра ба таври айнӣ тақозо мекунад, ки мо ба ҳуқуқи асосии мамлакатҳои хориҷӣ бо диди  нав нигарем, зеро як силсила кишварҳои ҷаҳон, бахусус қитъаҳои Европа ва Америка ба сифати бунёдгузорону татбиқкунандагони ин ақидаю андешаҳо эътироф шудаанд. Воқеан, истифода аз таҷрибаю ақидаҳои қонуннависони ин давлатҳо ба ҷуз аз фоида, дигар боре нахоҳад овард…

Ктоби “Ҳуқуқи асосии (конститутсионии) мамлакатҳои хориҷӣ”-ро шумо метавонед дар Китобхонаи миллӣ пайдо ва мутолиа намоед.

 Мавзуна Назарова