«ТАЪРИХИ АДАБИЁТИ ФОРСӢ-ТОҶИКӢ»

«ТАЪРИХИ АДАБИЁТИ ФОРСӢ-ТОҶИКӢ»

Муаллифи ин китоб Евгений Эдуардович Бертелс оид ба таърихи адабиёти форс – тоҷик чандин асар ва мақолаи алоҳида таълиф намудааст, ки яке аз китобҳои гаронмояи он «Таърихи адабиёти форсӣ-тоҷикӣ» ба ҳисоб меравад.

Асари мазкур китоби шонздаҳуми силсилаи «Тоҷнома» буда, дар ин китоб оид ба адабиёти форсӣ-тоҷикӣ аз даврони қадим то асрҳои XI-XII, то замони Салҷуқиён сухан меравад.

Китоб барои мутахассисони соҳаи адабиётшиносӣ, диншиносӣ ва барои кулли дӯстдорони адабиёт пешбинӣ шудааст.