Раҳим Зулфониён: «Раҳмати калон” нодуруст аст!

Раҳим-ЗулфониёнГуфт мудири шӯъбаи танзими истилоҳоти Кумитаи забон ва истилоҳоти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Раҳим Зулфониён, ки субҳи дирӯз ба кормандони Китобхонаи миллӣ дасри имлои забон меомўхт. Ў зимни машғулият ҳамчунин аз ғалатҳои роиҷи рӯз гуфт, аз ҷумла раҳмати калон, суроға, хӯрока, пӯшока, иҷроиш, зебогӣ, хатогӣ …

Мавзӯҳои дарси аввал, ки дирўз оғоз ёфт, садоноку ҳамсадо, исм, сифат, шумора, ҷонишин, феъл, сифати феълӣ, феъли ҳол, зарф, пешоянд, пасоянд, ҳиссача ва нидо буд. Вергул, нимтире, нохунак, нуқта, савол, хитоб, нуқта вергул, баён (дунуқта), тире, қавс (), қавси мураббаъ, сенуқта, сархат ва рамзи ишоравӣ мавзӯи машғулияти имрўзро ташкил дод.

Раҳим Зулфониён навиштори ғалатро, ки дар калимаҳои иқтибосии арабӣ ба кор бурда мешавад, шарҳ дод. Ба гуфтаи мудири шӯъбаи танзими истилоҳоти Кумитаи забон ва истилоҳоти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон калимаҳои иқтибосии арабӣ, ки бо ў менависанд, шакли комилан ғалати навиштор аст.

Калимаҳои таваҷҷуҳ, таҷаммуъ, таматтуъ, тарашшуҳ, тазарруъ, таваққуъ, табарруъ, муҳтарам, муҳлат, шуъба, шуъла, муъмин, суҳбат, уҳда ва ғайра бояд ҳатман бидуни “ӯ” навишта шаванд.

Зикр кардан ба маврид аст, ки соли 1940 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон конфронси ҷумҳуриявӣ оид ба алифбои нав доир шуд ва дар он алифбои нави русии тоҷикӣ қабул гардид. Алифбои нави қабулшуда аз 37 ҳарф иборат буд.

21 майи соли 1940 Иҷлосияи IV-и Шўрои Олии ҶШС Тоҷикистон «Қонун дар бораи гузаронидани хатти лотинии тоҷикӣ ба алфавити нави тоҷикӣ дар асоси графикаи русӣ»-ро ба тасвиб расонид. 25 майи соли 1954 бо фармони Президиуми Совети Олии РСС Тоҷикистон ду ҳарфи дигар Ы ва Щ ба алифбои русисасоси тоҷикӣ илова гардид ва адади ҳарфҳои алифбо ба 39 расонида шуд.

Имлои нав таҳти унвони «Қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ», ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 4 октябри соли 2011, №458 тасдиқ шуд, дар бахши алифбо ҳарфҳо, ба истиснои ҳарфҳои махсуси овозҳои тоҷикӣ, мутобиқи меъёри алифбои кириллӣ номгузорӣ шудаанд.

Раҳима БОБОЕВА,
бахши матбуот ва
робита бо ҷомеа.