Пажӯҳиши таърихи ҳокимияти Шӯравӣ дарТоҷикистони шимолӣ ва Помир

Точикистон ПомирКитоби доктори илмҳои таърих, профессор, Арбоби илм ва техникаи Ҷумҳурии Тоҷикистон Рақиб Абдулҳаев Аз таърихи барпо ва мустаҳкам шудани  Ҳокимияти  Шуравӣ дар Тоҷикистони шимолӣ ва Помир (солҳои 1917-1924).ба яке аз масалаҳои мубрами таърихи Тоҷикистони Шуравӣ бахшида шудааст.

Маврид ба ёдоварист, ки доир бо масъалаи барпо ва қавӣ гардонидани Ҳокимияти Шуравӣ дар Тоҷикистон аз ҷониби олимони тоҷик асару мақолаҳои зиёде навишта шудаанд. Аммо дар таърихнигории ҷумҳурӣ то имрўз таҳти ин унвон бо забони тоҷикӣ таълифоте нашудааст.

Муаллиф барои навиштани ин асар ба таври мукаммал ҳуҷҷатҳои бойгониҳои зиёде ва маводҳои адабиётҳои таърихӣ, рўзномаву маҷаллаҳои ҷумҳуриявию собиқ иттифоқ ва ёддоштҳои иштирокчиёни он воқеаҳои инқилоби гузаштаро бомаврид истифода бурдааст. Дар натиҷа олим ҷараёни воқеаҳои инқилоби дар қисми Тоҷикистони шимолӣ ва Помир рўйдодаро бо тафсил овардааст.

Бешубҳа, китоби мазкур барои навиштани асарҳои бисёрҷилдаи ҳалқи тоҷик кумаке хоҳад расонд. Инчунин барои ҳаводорони таърихи навтарини халқи тоҷик туҳфаи хубест.

Таҳияи Мирзоева Шарофат,
Сармутахассиси  шуъбаи

илм
ӣ-тадқиқотӣ.